Επικοινωνήστε μαζί μας

Γραφείο Καρδίτσας:
Πλαστήρα 5, 431 00 Καρδίτσα, Τηλ. 24410 75830, ΦΑΞ 24410 75791

Γραφείο Αθηνών:
Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα, τηλ. 210 3709 206-7, ΦΑΞ 210 3709 209